Využijte trojrozměrných návrhů budov ke zlepšení jejich akustiky

Řešíte problémy s akustikou v domácnosti nebo v okolí vašeho pozemku? Rozhodně nejste ani zdaleka jediní, kteří tento problém musí řešit. Problémy s akustikou jsou víceméně naprosto běžné kdekoliv, kde se ocitáte v obydlených prostorech. Především vysoký hluk je naprosto běžný.

V některých případech se jedná pouze o kosmetické úpravy, v jiných případech je ale jeho minimalizace nebo eliminace důležitá. Otázkou ale zůstává, jak navrhnout úpravy akustiky, tak, aby opravdu byly efektivní v tom ohledu, ve kterém potřebujete? Na tuto otázku zní jednoduchá odpověď!

Trojrozměrné skeny budov pomohou najít problém

Velice často je problém řešitelný za pomoc nějakých technických či stavebních úprav. Nemusí jít vyloženě o úpravy budovy jako takové, ale může jít jednoduše i o její okolí. V takových případech je ale potřeba udělat kvalitní model, díky kterému jednoduše najdeme přesně to místo, kde může problém vznikat. Jednou z nejmodernějších možností, jak bychom mohli udělat kvalitní trojrozměrný model, je laserové 3D skenování. Jeho výsledkem je potom kvalitní trojrozměrný model s vysokou přesností provedení, který můžeme použít k návrhu úprav.

Predikce hlukových map najdou správná místa

Hlukové mapy jsou jednou z věcí, které nám mohou pomoci už při samotné stavbě nemovitosti. můžeme vybrat takové místo, které se na pozemku ocitá v relativně největším akustickém klidu. Takové místo je pochopitelně ideální pro umístěný budovy. Všechny predikce hlukových map počítají nejen se současnou situací, ale do výpočtů mohou zabrat i okolní rostoucí stavby či komunikace.

Následné úpravy jsou přesně zacílené

Díky všem hlukovým mapám a přesným měřením můžete jednoduše najít, které úpravy budou nejefektivnější. I samotné návrhy a realizace akustických úprav jsou součástí práce společností, které se akustikou zabývají. Mohou mezi nimi být jednoduché operace, jako je výstavba zástěn a úprava prostor. Může ale přijít i celá řada složitějších úprav, jako mohou být přímo stavební úpravy nemovitosti a jejích součástí.

Nové články