Rizikové kácení stromů si poradí s každým stromem

Mezi nejnáročnější a nejnebezpečnější zahradnické práce patří kácení stromů. Pokud se jedná o velký a vysoký strom, přináší kácení celou řadu rizik, zvláště není-li v jeho okolí dostatek prostoru na jeho pád. Jsou-li poblíž káceného stromu navíc nějaké zahradní stavby, nebo strom roste těsně u domu, případně by jeho pád mohl poškodit dráty elektrického či telefonního vedení, pak už v žádném případě nelze provádět kácení klasickým směrovým způsobem. Pak musí nastoupit zcela jiná metoda, které se říká rizikové kácení stromů.

Co je rizikové kácení stromů

Na rozdíl od směrového kácení, kdy se strom uřízne těsně nad zemí a nechá se volně padnout do předem určeného místa, se při rizikovém kácení postupuje zcela opačně. Strom se řeže od koruny směrem dolů po malých kouscích a odřezané kusy kmene a silné větve se spouštějí pomocí lana dolů. Tato metoda má dvě varianty, jejichž použití závisí na místních podmínkách.

Jaký je postup při rizikovém kácení

Pokud je poblíž stromu vhodné místo nebo příjezdová cesta pro zaparkování vozidla s výsuvnou plošinou, provádí se kácení z výsuvné plošiny na nákladním vozidle. Není-li taková možnost, pak nezbývá, než aby zkušení pracovníci použili lezeckou techniku a vyšplhali sami do koruny stromu. Až se tam dostanou, vytáhnou si nahoru pomocí horolezeckého lana motorovou řetězovou pilu a začnou s postupným odřezáváním větví a částí kmene. Tento druhý způsob kácení je pochopitelně ze všech metod kácení stromů nejnebezpečnější, takže jej mohou provádět pouze zkušení pracovníci, kteří jsou k tomu vybaveni nejen příslušnou technikou, ale také bohatými zkušenostmi. Pro větší bezpečnost se při obou těchto variantách spouští odřezané kusy dřeva na zem také pomocí lana. Zabrání se tak možným úrazům a případnému poškození plotů, drobných i větších staveb, nebo okolních okrasných dřevin, rostlin či jiných menších stromů. Pokud potřebujete využít služeb rizikového kácení stromů, doporučujeme se obrátit na zkušenou firmu na webu rdservis.cz.

Co s pořezaným dřevem?

Součástí služeb souvisejících s kácením stromů, ať už klasickou či rizikovou metodou, je i odvoz pořezaného dřeva. Ovšem majitel se jej může samozřejmě ponechat a využít pro vlastní potřeby.

Nové články