Jaké právní vady může mít prodávaná nemovitost?

Zatímco ve většině případů se nemovitosti prodávají za účelem zisku, jindy je to z důvodu, že je to pomyslná záchrana, jak z domu získat alespoň nějaké peníze. Nemovitost totiž ovívají mnohé právní vady, které bývají často tím hlavním důvodem, proč se dům či byt vlastně neprodá. Opomineme-li výkup nemovitostí, což je rychlý a snadný způsob, jak prodat i exekucí zatíženou nemovitost. Ovšem nejen exekuce může dům či byt tížit.

Je to nepříjemné, ale je to tak

I když exekuce a další podobné právní vady jsou nepříjemné, bohužel tu jsou. Majitel takové nemovitosti se v tomto případě snaží co nejrychleji dům prodat, aby skutečně co nejdříve uhradil své závazky, které by jinak vedly k jeho dalšímu, hlubšímu zadlužení.

Takzvané právní vady jsou nakonec velkou překážkou, která v onom prodeji nemovitosti brání. Odhaluje ji už takzvaná právní prověrka, ke které dochází před prodejem, respektive před zahájením prodeje nemovitosti.

Jaké existují právní vady?

Zmiňovaných prvních rad existuje celá spousta. Patří sem například věcné břemeno čili člověk, který v příbytku žije a může zde také dožít (budoucí kupující s ním musí počítat). Dále sem spadá například zmiňovaná exekuce, kvůli které by byla člověku nemovitost odebrána v dražbě, ale za daleko nižší peníze, než by byla například vykoupena.

Prodávaná nemovitost se však může pozastavit také na probíhajícím soudním sporu, případně pokud máte zapsané zástavní právo nebo kolaudaci nemovitosti k jinému účelu, než jaký je účel faktického užívání.

Pozor na nelegalizované přístavby

Co může být také velkým problémem a co si mnozí majitelé nemovitostí neuvědomují, že zkřížit cestu úspěšného prodeje může i nelegalizovaná přístavba, respektive vedlejší stavby na pozemcích, které nemají stavební povolení. Velmi často se v praxi jedná o garáže nebo zahradní domky.

Za právní vady dále považujeme i chybějící přístup k nemovitostem přes cizí pozemek nebo váznoucí nájemní právo (hlavně ve prospěch třetí osoby na dobu určitou).

Nové články